سطح پیشرفته

با توجه به سیاست گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای آشنایی متقاضیان فعالیت در بازار سرمایه کشور با مبانی و اصول معامله گری (خرید و فروش اوراق بهادار) و ارتقاء سلامت مالی، متقاضیان فعالیت در بازار سرمایه می توانند از محتوای آموزشی در دو سطح مقدماتی و پیشرفته بهره مند شوند. شرط لازم برای موفقیت در بازار سرمایه، شناخت ابزارها و سامانه های بورسی، مفاهیم و اصطلاحات تخصصی و دانش معاملات است.
در سطح پیشرفته مفاهیم و اصطلاحات زیر را خواهید آموخت:

  • مفاهیم پیشرفته بورسی و حقوق بازار سرمایه
  • تابلو خوانی و تحلیل بازارها
  • فرایند پس از معاملات
  • گواهی سپرده و قرارداد آتی کالا
  • نسبتهای معاملاتی

آشنایی با مفاهیم بورس 1

مدت زمان: 28 دقیقه

آشنایی با مفاهیم بورس 2

مدت زمان: 18 دقیقه

آشنایی با مفاهیم بورس 3

مدت زمان: 23 دقیقه

آشنایی با مجامع شرکت ها

مدت زمان: 26 دقیقه

آشنایی با کدال

مدت زمان: 30 دقیقه

آشنایی با حقوق بازار سرمایه

مدت زمان: 23 دقیقه

معاملات اوراق بهادار در بورس های کالایی

مدت زمان: 10 دقیقه

وبسایت های اطلاع رسانی در بازار سرمایه 1

مدت زمان: 11 دقیقه

وبسایت های اطلاع رسانی در بازار سرمایه 2

مدت زمان: 13 دقیقه

آشنایی با تابلو خوانی

مدت زمان: 22 دقیقه

تحلیل بازار سرمایه

مدت زمان: 4 دقیقه

آشنایی با تحلیل بنیادی

مدت زمان: 5 دقیقه

فرایند پس از معاملات

مدت زمان: 8 دقیقه

آشنایی با تاریخچه قوانین بورسی

مدت زمان: 12 دقیقه

فرآیند گواهی سپرده کالایی

مدت زمان: 7 دقیقه

قرارداد آتی کالا

مدت زمان: 17 دقیقه

آشنایی با روانشناسی بازار

مدت زمان: 19 دقیقه

کاربرد نسب های مالی در ارزش گذاری شرکتها

مدت زمان: 23 دقیقه

آشنایی با قوائد معاملاتی و ریز ساختارهای بازار سرمایه

مدت زمان: 14 دقیقه