تاریخ انتشار:1397/5/21اخبار سجام

الزام سرمایه گذاران به ثبت نام در سامانه سجام

الزام سرمایه گذاران به ثبت نام در سامانه سجام

حضور سهامداران به صورت الکترونیکی در مجامع، دریافت سود سهام از سپرده گذاری و اطلاع از سودهای قابل دریافت آنها از ناشرین، از جمله خدماتی است که سرمایه گذاران در آینده می توانند با سجامی شدن دریافت کنند

دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار گفت: سجام یکی از سامانه های زیر ساختی در بازار سرمایه کشور است که در آینده می تواند بسیاری از خدمات مورد نیاز سهامداران را به راحتی در اختیار آنها قرار دهد.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه(سنا)، روح اله میرصانعی، با تاکید بر اظهارات فوق بیان کرد: حضور سهامداران به صورت الکترونیکی در مجامع، دریافت سود سهام از سپرده گذاری و اطلاع از سودهای قابل دریافت آنها از ناشرین، از جمله خدماتی است که سرمایه گذاران در آینده می توانند با سجامی شدن دریافت کنند.

وی با تاکید بر اینکه ثبت اطلاعات در این سامانه برای سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی الزامی است، گفت پس از گذشت شش ماه هیچ شخص حقیقی و حقوقی نمی تواند بدون ثبت و تایید اطلاعات در این سامانه به نشانی sejam.seba.ir ، در بازار سرمایه خدماتی از قبیل خرید و فروش اوراق بهادار و صدور و ابطال واحدهای صندوق های سرمایه گذاری را دریافت کند.

وی در ادامه افزود سهامداران پس از سجامی شدن، با تغییر کارگزار یا تغییر صندوق سرمایه گذاری، دیگر لازم نیست اطلاعات هویتی، اطلاعات حساب بانکی و اطلاعات تماس خود را مجددا به کارگزار یا صندوق جدید در قالب فرمهایی ارائه دهند.

میرصانعی با تاکید بر اینکه ثبت نام در سامانه سجام 2 مرحله دارد، گفت: در مرحله اول سرمایه گذار اطلاعات مورد تقاضا در سامانه را تکمیل و این اطلاعات از طریق مراجع ذیصلاح راستی آزمایی می شود.

دبیر کانون کارگزاران افزود: پس از تایید اطلاعات مختلف سرمایه گذار، در مرحله بعد با حضور سرمایه گذار در دفتر کارگزاری یا دفاتر پیشخوان دولت، احراز هویت حضوری انجام می شود. در انتهای این مرحله سرمایه گذار سجامی می شود.

وی افزود: شخص حقوقی برای سجامی شدن لازم است در ابتدا تمام مدیرانش سجامی شوند، آنگاه پس از ثبت اطلاعات شخص حقوقی در سامانه سجام و تایید اطلاعات، شخص حقوقی سجامی می شود.

میرصانعی با اشاره به مزایای سامانه سجام برای سهامداران، افزود: به سهامدارانی که حتی قصد فروش سهم و تغییر پرتفوی خود را در ۶ ماه تا یکسال آینده را ندارند نیز توصیه می شود در این سامانه ثبت نام کنند، چرا که می توانند از مزایای آن نظیر واریز سود سهام به حساب خود استفاده کنند. ضمن آنکه ممکن است سهامداران در موقعیتی قرار بگیرند که سریعا بخواهند سهام خود را بفروشند و در آینده اگر سجامی نشده باشند، امکان فروش سهام را نخواهند داشت