تاریخ انتشار:1397/8/20اخبار سجام

برگزاری کارگاه آموزشی احراز هویت سجام از طریق سامانه کارا

برگزاری کارگاه آموزشی احراز هویت سجام از طریق سامانه کارا

به گزارش روابط عمومی سمات، کارگاه آموزشی فرآیند احراز هویت سجام از طریق سامانه کارا برای کارگزاران منتخب در محل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه برگزار گردید.

با توجه به شروع مراحل آماده سازی فرآیند احراز هویت سامانه جامع اطلاعات مشتریان توسط مراکز منتخب احراز هویت، شرکت سمات نسبت به برگزاری کارگاه آموزشی فرآیند احراز هویت سجام از طریق سامانه درگاه تخصصی کارگزاران (کارا) اقدام نمود.

بر اساس این گزارش، در این جلسه نحوه انجام فرآیند احراز هویت از طریق درگاه الکترونیکی کارگزاران به نمایندگان کارگزاران منتخب آموزش داده شد.

بر مبنای فرآیند طراحی شده، متقاضی احراز هویت سامانه سجام می تواند پس از دریافت کد پیگیری از سامانه سجام به مراکز احراز هویت که شامل دفاتر پیشخوان و کارگزاری های منتخب است مراجعه نماید. متقاضی می بایست با کارت ملی هوشمند و تلفن همراه ای که در سامانه سجام اقدام به ثبت نام نموده به مراکز منتخبی که متعاقبا اعلام می گردد مراجعه نماید.

کارگزاران محترم می بایست با مراجعه متقاضی احراز هویت به شعب منتخب، پس از انطباق کارت ملی هوشمند با مشخصات دریافتی از سامانه سجام، نسبت به چاپ فرم اطلاعات مشتریان و دریافت امضا و اثر انگشت متقاضی و ثبت امضا و چهره در سامانه کارا اقدام نماید. پس از انجام مراحل موردنظر متقاضی پیامکی مبنی بر سجامی شدن دریافت می نماید. و بعد از آن می تواند به تمامی سرویس های بازار سرمایه دسترسی داشته باشد.